Huisregels

Bij het betreden van het festivalterrein ga je akkoord met onze onderstaande huisregels.

 1.  Je dient de aanwijzingen van de organisatie, de beveiliging en/of het barpersoneel op te volgen.
 2.  Zorg er altijd voor dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij je de toegang tot het feest weigeren.
 3.  Na 22:00 uur heb je alleen met een geldig toegangsbewijs toegang tot het festivalterrein.
 4.  Wanneer je een horecaverbod hebt, krijg je geen toegang tot ons festival.
 5.  Glaswerk en blikjes zijn niet toegestaan op het festivalterrein.
 6.  Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar (hetzij rechtstreeks of via wederverstrekking).
 7.  Gebruik/bezit van drugs is niet toegestaan en is ten strengste verboden, bij constatering hiervan word je per direct van het festivalterrein verwijderd.
 8. Het is verboden in bezit te zijn/gebruiken van vuurwerk in de tent dan wel het terrein.
 9. Roken in de tent en overige afgesloten ruimtes is niet toegestaan.
 10. Het betreden van het festivalterrein is geheel op eigen risico, Stichting Carbidschietfeest Harreveld evenals landeigenaar, medewerkers/vrijwilligers die op het festival werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij vermissing/diefstal of voor enig letsel en/of schade.
 11. Eigen consumpties zijn niet toegestaan op het festivalterrein.
 12. Indien je medewerking aan visitatie, inclusief mee gebrachte tassen weigert, wordt de toegang tot het festivalterrein ontzegt.
 13. Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 14. Op grond van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie en/of de beveiliging je de toegang weigeren.
 15. Ongewenst gedrag als agressie, intimidatie en/of discriminatie wordt niet getolereerd.
 16. Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 17. Gekochte entreekaarten worden niet teruggenomen.
 18. Consumptiemunten kun je tot 30 minuten na afloop van de muziek ruilen voor contanten bij de muntenkassa.
 19. Iedereen die het festivalterrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en/of geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk op voor kan komen. De organisatie kan deze opnames gebruiken voor promotiedoeleinden.
 20. Bij een vervalste identiteit wordt direct de politie ingeschakeld
 21. Indien bij fouilleren blijkt dat je illegaal vuurwerk bij je hebt, word je overgedragen aan de politie en kan u de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd.
 22. Promotiemateriaal mag niet zonder toestemming worden verspreid.
 23. Op het festivalterrein is de Nederlandse wetgeving en APV van kracht. Bij constatering van strafbare feiten wordt dit bij de politie gemeld. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 24. Personen die kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het festivalterrein willen betreden kunnen worden geweigerd. Hierbij kan geen aanspraak gemaakt worden op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen.
 25. Bij het overtreden van de huisregels word je van het festivalterrein verwijderd.